Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019, tháng 7 20, 2019

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ví lạnh Ledger Nano S

 


Thiết lập Ledger Nano S của bạn như một thiết bị mới để bắt đầu. Nó sẽ tạo các khóa riêng mới để bạn có thể quản lý tài sản tiền điện tử của mình. Bạn cũng sẽ viết ra một cụm từ phục hồi 24 từ mới.
Ngoài ra, khôi phục thiết bị của bạn từ cụm từ khôi phục để khôi phục các khóa riêng được liên kết với cụm từ khôi phục hiện có. 

Những gì bạn cần

 • Ledger Nano S với cáp micro USB được cung cấp. ( Thiết bị mới chưa được thiết lập)
 • Máy tính (ít nhất là Windows 8 (64-bit), macOS 10.8 hoặc Linux) có internet.
 • Ứng dụng Ledger Live được tải xuống máy tính và cài đặt. (Ledger Live là phần mềm được cài đặt trên máy tính, dùng để liên kết với thiết bị Ledger Nano S của bạn, nhưng đầu tiên bạn cần phải cầu hình mã pin và cụm từ khôi phục cho thiết bị Ledger Nano S của bạn rồi tiếp theo bạn mới cần cài đặt Ledger Live sau.)

 

Xem hướng dẫn bằng Video tiếng anh

   

Xem hướng dẫn Video tiếng việtXem hướng dẫn bằng văn bản các bước

Bước 1. Thiết lập như một thiết bị mới
 1. Kết nối Ledger Nano S với máy tính của bạn bằng cáp USB được cung cấp.
 2. Đọc hướng dẫn trên màn hình. Nhấn đồng thời cả hai nút để tiến hành.
 3. Nhấn nút bên phải nằm phía trên biểu tượng xác thực khi  Cấu hình là thiết bị mới? được hiển thị.
Bước 2. Chọn mã PIN
 1. Nhấn cả hai nút khi Chọn mã PIN  được hiển thị trên thiết bị.
 2. Nhấn nút phải hoặc trái để chọn chữ số đầu tiên của mã PIN.
 3. Nhấn cả hai nút để chọn chữ số.
 4. Lặp lại quy trình cho đến khi tất cả các chữ số của mã PIN của bạn được chọn.
 5. Chọn biểu tượng kiểm tra (✓) và nhấn cả hai nút để xác nhận mã pin.
 6. Xác nhận mã PIN của bạn bằng cách nhập lại một lần nữa.

  Ghi chú bảo mật

 • Chọn mã PIN của riêng bạn. Mã này mở khóa thiết bị của bạn.
 • Mã PIN gồm 8 chữ số cung cấp mức bảo mật tối ưu.
 • Không bao giờ sử dụng thiết bị được cung cấp sẵn mã PIN và / hoặc cụm từ khôi phục.
 • Liên hệ Hỗ trợ Ledger trong trường hợp nghi ngờ.
Bước 3. Lưu cụm từ khôi phục của bạn
Cụm từ khôi phục 24 từ của bạn bây giờ sẽ được hiển thị từng chữ trên màn hình Ledger Nano S. Hãy cẩn thận, cụm từ phục hồi của bạn sẽ chỉ được hiển thị một lần.
 1. Lấy tờ Recovery trống được cung cấp trong hộp.
 2. Viết từ đầu tiên ( Từ số 1 ) vào bảng Phục hồi . Xác nhận rằng bạn đã sao chép chính xác ở vị trí 1.
 3. Nhấn nút bên phải để chuyển sang từ thứ hai ( Từ # 2 ). Viết nó ở vị trí 2 trên bảng Recovery. Xác minh rằng bạn đã sao chép chính xác.
 4. Lặp lại quy trình cho đến từ thứ hai mươi tư ( Từ # 24 ). Xác nhận cụm từ khôi phục của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình sau từ 24.
 5. Chọn từ được yêu cầu bằng cách điều hướng bằng nút trái hoặc phải. Xác thực từ bằng cách nhấn cả hai nút. Lặp lại bước này cho mỗi từ được yêu cầu.
 6. Thiết bị của bạn đã sẵn sàng được hiển thị sau khi bạn hoàn thành khởi tạo thành công.

  Ghi chú bảo mật

 • Bất cứ ai có quyền truy cập vào cụm từ phục hồi của bạn đều có thể lấy tài sản của bạn. Lưu trữ an toàn.
 • Sổ cái bạn giữ bản sao lưu 24 từ của bạn. Đảm bảo bạn là người duy nhất.
 • Không bao giờ sử dụng thiết bị được cung cấp với cụm từ khôi phục và / hoặc mã PIN đã được thiết lập sẵn khi mua.
 • Liên hệ Hỗ trợ Ledger trong trường hợp nghi ngờ.

Bước tiếp theo, sau khi đã thiết lập xong thiết bị Ledger Nano S của bạn, bây giờ bạn cần cài đặt Trình quản lý Ledger Live để có thể gửi và nhận coin thông qua Ledger Live1 bình luận

coinbank247
lúc 04:03 20 tháng 7, 2019
Nên dùng ví này cho an toàn nhé các bạn!