Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019, tháng 7 20, 2019

Hướng dẫn giảm phí giao dịch trên sàn COINBANK247

Mỗi khi bạn mua coin trên trang web thì sàn COINBANK247 sẽ lấy phí, với mức phí hiện tại là 25,000 VNĐ/ 1 giao dịch

Để giảm mức phí này xuống, bạn hãy làm như sau:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên sàn COINBANK247

Bước 2: Tìm đồng coin mà bạn cần mua ở trên trang web tìm kiếm google.com, ví dụ bạn cần mua ethereum thì bạn sẽ search từ "mua eth", hoặc "mua ethereum" hoặc "mua ethereum coinbank247" sau đó click vào trang web COINBANK247 thông qua google


Phí giao dịch đã giảm từ 25,000 VNĐ xuống còn 20,000 VNĐ
Chúc bạn thành công!